Module uitgelicht

Keuring arbeidsmiddelen

Naast de onderhoudsplicht voor een aantal arbeidsmiddelen, geldt er ook een aanvullende keuringsplicht. Dit is van toepassing als de veiligheid afhangt van de installatie of gebruik kan leiden tot slijtage, veroudering of verslechtering. Met AMS borg je deze keuringen.

Arbeidsmiddelen keuren

Registratie en herinneringen

Moeten arbeidsmiddelen wel of niet worden gekeurd? Dit moet door de werkgever worden vastgesteld, het is ook aan te raden om de frequentie van keuring mee te nemen in de RI&E. AMS helpt hierbij.

In AMS leg je vast welke arbeidsmiddelen aanwezig zijn. Hierbij geef je aan wanneer een keuring verloopt en AMS doet de rest. Moet een keuring herhaald worden? Dan ontvangt de verantwoordelijke collega een reminder vanuit AMS, zo mis je geen deadlines en zijn alle keuringen geborgd.

Arbeidsmiddelen gekeurd door aangewezen onafhankelijke instelling? Ook deze partij leg je vast in AMS zodat je meteen weet wie je kan bellen.

Wil je meer weten over de keuring van arbeidsmiddelen? Bezoek de site van Arboportaal over dit onderwerp.

Risico-inventarisatie en evaluatie

Hoe vaak een arbeidsmiddel gekeurd moet worden is afhankelijk van het soort en de intensiteit van het gebruik. Vanuit het Arbobesluit is één keuring per jaar als richtlijn aangeduid, maar het is aan te raden om de uitkomsten van de RI&E hierbij mee te laten bepalen. Met een geïntegreerde inzet van AMS komen deze acties ook in het digitale plan van aanpak.

Aantoonbaarheid

Komt de toezichthouder over de vloer? Vergeet de losse map met keuringsrapporten, deze vind je digitaal in AMS en worden aan het geregistreerde arbeidsmiddel gekoppeld.

Terug naar alle modules