Module uitgelicht

Medewerkers­onderzoek

Het betrekken van werknemers bij onderzoek doe je het liefst zo laagdrempelig mogelijk. Met de module werknemersonderzoek maakt AMS het gemakkelijk om werknemers te bevragen, ook via de app.

Medewerkersonderzoek module

Betrek werknemers bij jouw RI&E

Voor een complete RI&E kijk je niet alleen naar de feitelijke, fysieke arbeidsomstandigheden, maar neem je ook de beleving van je medewerkers mee. Hiervoor is de module medewerkersonderzoek in te zetten.

Werknemers bevragen? Met deze module zorg je dat werknemers op een laagdrempelige manier worden betrokken. Zijn er al vragenlijsten die worden gebruikt voor de RI&E? Deze zijn gemakkelijk te digitaliseren met AMS.

Ook een tevredenheidsenquête onder werknemers is gemakkelijk in te richten in BMD AMS. Om de drempel te verlagen en de response te verhogen, is het mogelijk om deze vragenlijsten anoniem af te nemen.

Uitkomsten en acties

Uitkomsten van vragenlijsten zijn gemakkelijk te rapporteren en te filteren op functie, afdeling en leeftijd van de werknemer. Opvallende uitkomsten die opgevolgd moeten worden? Zet deze om in een actie en je vindt ze direct terug in jouw digitale plan van aanpak voor opvolging door de juiste collega.

AMS app

Werknemers op locatie? Het is mogelijk om een korte vragenlijst via de app te laten beantwoorden. Neem contact op over de mogelijkheden!

Terug naar alle modules