Module uitgelicht

RI&E en PvA

Acties die voortkomen uit meldingen of vragenlijsten van de verschillende modules komen altijd in het Plan van Aanpak terecht en worden automatisch toegewezen aan de verantwoordelijke actiehouder. Je hebt altijd een archief van afgeronde acties en genomen maatregelen. Zo bewaak je openstaande, lopende en afgeronde acties.

RI&E en PvA module

Het Plan van Aanpak

In het Plan van Aanpak vindt je alle acties en maatregelen die voortkomen uit vragenlijsten, meldingen of het ingelezen Plan van Aanpak.

Afhankelijk van het gekozen servicepakket is het Plan van Aanpak altijd up-to-date met acties uit de volgende modules:

  • Ongevallen en incidenten
  • Klachten
  • Veiligheidsrondes
  • Werkplekinspecties
  • Externe audits (bijv. ISO)
  • Handmatig acties invoeren ook mogelijk

De verantwoordelijke actiehouder ontvangt een e-mail met een melding van een openstaande actie en beschrijving. Na opvolging van een actie voer je de datum van afronding in en voeg je een optie toe. Afgeronde acties zijn altijd terug te vinden in de map ‘afgeronde acties’.

Rapportages

Binnen het plan van Aanpak is gemakkelijk te filteren op acties, status, planning, document, hoofdstuk, orgaisatie-eenheid, risicoklasse en verantwoordelijke actiehouder. Nodige informatie is gemakkelijk inzichtelijk te maken met de ‘rapportage’-knop van een bijvoorbeeld een specifieke organisatie-eenheid of actiehouder. Indien gewenst zijn rapportages compleet met notities en beeldmateriaal en zijn te downloaden als Word of Excel bestand.

Losse acties

Met de functie ‘Item toevoegen’ kan er gemakkelijk een losse actie worden toegevoegd. Deze functie is geschikt voor acties die niet voortkomen uit een vragenlijst, melding of rondgang.

Terug naar alle modules