Blog

Maak jouw plan van aanpak digitaal

Je opent de onderste lade van je bureau, daar ligt de papieren RI&E inclusief plan van aanpak te verstoffen. Je pakt het document en blaast het stof ervan af. ‘Ah, deze blijkt alweer een paar jaar oud’. Er is weinig tot niets gedaan met de acties uit het plan van aanpak. Wat er is gedaan, wanneer dit is gedaan en of dit voldoende is geweest is niet bekend. Dit moet ook anders kunnen, bijvoorbeeld met een digitaal plan van aanpak.

Kan het ook anders?

Ja, dit kan. Alle servicepakketten van AMS hebben een uitgebreid plan van aanpak. Dit plan van aanpak omvat meer dan alleen de acties die afkomstig zijn vanuit jouw RI&E. Het is gelukkig ook mogelijk om bestaande plannen van aanpak in AMS te zetten. Daarnaast kan jij, een collega of een externe partij in de toekomst de RI&E digitaal uitvoeren en komen acties dus nog makkelijker in het digitale plan van aanpak terecht.

Het digitale plan van aanpak in het AMS gaat jou en de rest van de organisatie veel tijd opleveren. Daarnaast gaat het ook bijdragen aan het tijdig oppakken van acties. Wat weer zorgt voor een hogere veiligheidsbewustzijn.

Een digitaal PvA in de praktijk

Bij het plan van aanpak in het AMS is overal aan gedacht. Wat bijvoorbeeld kan is met een paar drukken op de knop de plandatum, de locatie (organisatie-eenheid) of actiehouder van meerdere acties tegelijk aanpassen. Dit kan handig zijn als er iemand uit dienst gaat of langdurig ziek is. Daarnaast krijgen actiehouders op het moment dat een actie de (vooraf ingestelde) deadline gaat benaderen tijdig een mail vanuit het systeem. In deze mail worden zij op de actie geattendeerd. Deze reminders zijn naar wens door jou in te stellen.

AMS kan meer

AMS is meer dan alleen het plan van aanpak voor acties die afkomstig zijn vanuit de RI&E. Afhankelijk van jouw wensen en de mate waarin jij het AMS wil benutten kunnen acties afkomstig zijn uit allerlei bronnen. Zo zijn er bedrijven die het digitale plan van aanpak naast de acties uit de RI&E ook gebruiker voor acties die afkomstig zijn uit interne- en externe audits, managementsystemen, veiligheidsrondes, werkplekinspecties, klachten, bijna-ongevallen en incidenten en meer. Achter de schermen kan jij eenvoudig bronnen aanmaken waardoor zichtbaar wordt gemaakt waar de acties in het plan van aanpak vandaan komen. Vervolgens kan elke actie afzonderlijk, of een set aan acties in één keer aan de juiste persoon binnen de organisatie worden gekoppeld.

Geautomatiseerd, digitaal rapporteren

Via de module Managementinformatie kan je rapportages naar wens genereren over afgeronde, in uitvoering en openstaande acties. Dit kan per locatie, per afdeling, per onderwerp, per persoon en alle andere specificaties waarvan jij wenst dat deze inzichtelijk worden. Daarnaast is het ook mogelijk om de deze rapportages automatisch te laten genereren en vanuit het systeem periodiek naar de juiste mensen te laten mailen. Zo kan jij er voor kiezen om maandelijks een update te ontvangen van alle opstaande acties binnen het bedrijf. Zonder er veel tijd mee kwijt te zijn weet jij dan hoe het er voor staat.

Geen actie meer vergeten

Nu jouw plan van aanpak geen stof meer vangt in een lade, hebben jij en de rest van de organisatie grip op alle acties. Deze acties worden bij de juiste mensen neergelegd en tijdig onder de aandacht gebracht, zo wordt er geen actie meer vergeten. Aan externe partijen (bijvoorbeeld externe ISO auditoren of de Inspectie SZW) kan zichtbaar worden gemaakt hoe acties worden geborgd en opgepakt.

Behoefte aan grip op jouw acties?

Laat het Plan van Aanpak voor jouw organisatie werken. Met AMS creëer je overzicht, is opvolging geborgd en heb je altijd inzicht in openstaande, lopende en afgeronde acties inclusief genomen maatregelen. We laten het je graag zien in een demo!

Ook interessant

Hoe maak je het melden van bedrijfsongevallen of incidenten makkelijk?

Het melden van bedrijfsongevallen en incidenten is verplicht. Dit kan makkelijker, verlaag de drempel door direct een melding te maken via de AMS app.

Lees verder
Syngenta | Eén centraal systeem aan de kern van de HSE-operatie

Van individuele actielijsten naar één systeem en meer inzicht. Lees over de ervaring van Syngenta.

Lees verder
Webinar | Basisvaardigheden AMS

Collega Sjoerd Lemereis neemt je tijdens dit webinar mee door de basis van AMS.

Lees verder