Blog

Hoe maak je het melden van bedrijfsongevallen of incidenten makkelijk?

Wanneer er een ongeval of incident plaatsvindt is het belangrijk dat je dit intern meldt en registreert. Daarnaast moeten bedrijfsongevallen die leiden tot de dood, een blijvend letsel of een ziekenhuisopname direct gemeld worden aan de Inspectie SZW.

Ongewilde gebeurtenissen zonder schade aan de gezondheid hoeven niet gemeld te worden bij de Inspectie SZW, maar dienen wel in de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) opgenomen te worden om een herhaling ervan (of erger) te voorkomen. Aansluitend moet in het Plan van Aanpak worden vermeld welke maatregelen worden of zijn getroffen.

Het doel van melden

Volgens de Inspectie SZW is het doel van het melden van een ongeval, bijna ongeval of gevaarlijke situatie het verwerven van een beter inzicht in de achtergronden van bedrijfsongevallen op het gebied van arbeidsomstandigheden en milieu. Door middel van dit inzicht ontstaat de mogelijkheid om gerichte preventieve en correctieve maatregelen te nemen. Hierdoor is het mogelijk ongevallen en bijna ongevallen in de toekomst te voorkomen.

Het belang van melden

Om te helpen dit doel te realiseren is het belangrijk dat je überhaupt melding maakt van bedrijfsongevallen, bijna ongevallen of gevaarlijke situaties. Zonder meldingen en goede borging hiervan kan namelijk niet inzichtelijk worden gemaakt waar de pijnpunten zitten. Op deze manier is het ook niet mogelijk om tijdig actie te ondernemen om soortgelijke situaties in de toekomst te voorkomen.

De module Bijna-ongevallen en incidenten

Gelukkig beschikt AMS over een module bijna-ongevallen incidenten. De acties die afkomstig zijn vanuit bijna-ongevallen of incidenten komen vanuit de gelijknamige module in het plan van aanpak terecht. Je hebt dus één systeem waarin de acties afkomstig uit bijna-ongevallen of incidenten worden gemeld, geborgd en opgepakt. Daarnaast kan je met de module managementinformatie vervolgens rapportages genereren.

Formulier op maat

In AMS is het mogelijk om het door jullie organisatie gebruikte incidentenformulier na te maken. Als jullie nog niet beschikken over een (digitaal) formulier, en hier hulp bij nodig hebben is dat uiteraard ook mogelijk. Door het formulier goed in te richten ontvang je de informatie die jij wenst te ontvangen.

Op deze manier kan je weer tijdig actie ondernemen om ervoor te zorgen dat je de veiligheid binnen de organisatie naar een hoger niveau brengt.

Melden via de AMS app

Door middel van de AMS app is het ook mogelijk om vanaf elke locatie en op elk moment een melding maken. Een ongeval melden via de AMS app kost minder tijd en moeite, hierdoor laten collega’s minder snel een melding achterwege.

De melder moet via de app alleen invullen op welke locatie het bijna-ongeval of incident heeft plaatsgevonden. Vervolgens moet een keuze gemaakt worden over het type bijna-ongeval of incident (dit kan bijvoorbeeld een bijna-ongeval, een ongeval met letsel of een milieu incident zijn). Als organisatie kan je dit aan de voorkant, voor ingebruikname van de app definiëren. Daarna kan de melder een foto toevoegen en de app gevraagd om een korte beschrijving van het voorval. De drempel om een ongeval te melden verlaag je door het gemak van de AMS app.

Rechtstreeks in AMS, rechtstreeks bij de juiste collega

De melding komt vervolgens in het AMS terecht bij de juiste persoon. In veel gevallen is dit bijvoorbeeld een QHSE-medewerker, een BHV’er of manager. Deze functionaris kan de melding vervolgens verder verwerken. Het melden kan, als jouw organisatie daarvoor kiest, ook anoniem plaatsvinden. Dit kan bijvoorbeeld wenselijk zijn in verband met de meldingsbereidheid of privacy. Kortom, er is veel mogelijk.

Door het melden via de app bespaart jouw organisatie tijd, verlaag je de drempel om zaken te melden, kan er vervolgens goed met meldingen worden omgegaan en kan worden gewerkt naar een hoger veiligheidsniveau op de werkvloer.

Wil jij ook gemakkelijk incidenten en ongevallen melden?

Ben jij benieuwd naar wat AMS nog meer te bieden heeft? We laten het je graag zien in een demo!

Ook interessant

Waarom een arbomanagementsysteem?

De Arbowet verplicht het om op een gestructureerde manier aandacht te besteden aan arbeidsomstandigheden. Een arbomanagementsysteem ondersteunt hierbij.

Lees verder
Waarom je vaker je mobiel zou moeten gebruiken op werk – AMS app

In dit blog lees je waarom je mobiel met behulp van de AMS app wél bijdraagt aan aan productiviteit en veiligheid op de werkvloer.

Lees verder
Wolfswinkel | Werkplekinspecties digitaal en op afstand

Ontdek in deze case hoe Wolfswinkel haar werkplekinspecties op locatie heeft gedigitaliseerd met behulp van AMS en het inzetten van de AMS app!

Lees verder