Syngenta

AMS als centraal systeem aan de kern van de HSE-operatie

Over Syngenta

Syngenta is één van de grootste bedrijven in de agrisector en trots op de rol die zij spelen in een belangrijke sector als voedselvoorziening. In Nederland werkt Syngenta met ongeveer 1000 mensen aan de veredeling van groentegewassen en bloemen, production en supply van groente- en bloemenzaden, productie van jonge plantjes en verkoop van gewasbeschermingsmiddelen.

HSE-coördinator Syngenta

Pim Coppoolse over AMS

“Sinds wij met het AMS werken hebben wij een duidelijker beeld van onze HSE-organisatie en kunnen wij veel gerichter sturen om de veiligheid voor onze collega’s te garanderen.”

De uitdaging

Syngenta werkte met verschillende actielijsten, voortkomend uit bijvoorbeeld audits en het plan van aanpak van de risico-inventarisatie en -evaluatie. Het is altijd uitdagend gebleken om een goed overzicht te houden over alle lopende zaken.

Door toenemende wet- en regelgeving, maar ook door het hoge veiligheidsbewustzijn binnen Syngenta, was het nodig dat de HSE-afdeling verder professionaliseerde.

Waarom BMD AMS?

“Sinds ik werkzaam ben als HSE-coördinator maken wij al gebruik van de diensten van BMD. Onze HSE-afdeling heeft indertijd met verschillende adviseurs gekeken of zij konden voldoen aan onze wensen. BMD verzorgt naast AMS ook een borgingssysteem voor milieuzaken en de Risico-inventarisatie en -evaluatie. Doordat BMD dit dekkende pakket levert en wij nauw contact kunnen onderhouden met de adviseurs van BMD, hebben wij voor hen gekozen.”

AMS voor Syngenta

De oplossing

Syngenta heeft te maken met een complexe organisatie waar veel verschillende vestigingen en afdelingen onafhankelijk van elkaar werken. In samenwerking met een BMD-adviseur is AMS per afdeling geïmplementeerd.

“AMS biedt onze HSE-organisatie een additioneel stuk professionaliteit dat ons meer overzicht geeft over onze operatie. Door de extra verkregen inzichtelijkheid in onze operatie is het nu een stuk gemakkelijker om een goede grip te houden op onze targets.“

Modules binnen deze AMS oplossing

Plan van aanpak

Managementinformatie

Ongevallen & incidenten

Documentbeheer

Ook naar één centraal systeem voor acties en borging?

Ontdek vrijblijvend de mogelijkheden voor jouw bedrijf! Neem contact op om een demo in te plannen bij een van onze adviseurs.

Lees verder over AMS

Wolfswinkel | Werkplekinspecties digitaal en op afstand

Ontdek in deze case hoe Wolfswinkel haar werkplekinspecties op locatie heeft gedigitaliseerd met behulp van AMS en het inzetten van de AMS app!

Lees verder
Webinar | Basisvaardigheden AMS

Collega Sjoerd Lemereis neemt je tijdens dit webinar mee door de basis van AMS.

Lees verder
Aalberts IPS | Hogere bewustwording in de organisatie

Meldingen maken via intranet en makkelijker rapporteren. Bekijk de oplossing voor Aalberts IPS.

Lees verder