Blog

Vermijd financiële- en veiligheidsrisico’s met een actuele RI&E

Inspectie SZW (vanaf 2022 de Nederlandse Arbeidsinspectie) controleert streng op een actuele RI&E. Vermijd veiligheidsrisico’s en financiële risicos met een actuele RI&E. In dit blog vertellen wat deze risico’s zijn en hoe je deze kan voorkomen. 

Bedrijfsongeval melden bij inspectie SZW 

Bedrijfsongevallen die leiden tot blijvend letsel, een ziekenhuisopname of overlijden moeten verplicht worden gemeld. Dit geldt voor ongevallen met alle medewerkers binnen het bedrijf, ook bijvoorbeeld uitzendkrachten en stagiaires. Na de melding komt de inspectie SZW onderzoek doen bij het bedrijf. 

Wat is het doel van een onderzoek? 

Het doel van het onderzoek is om te achterhalen wat er is gebeurd. De inspecteur bekijkt of er sprake is van een overtreding. En het állerbelangrijkste: hoe dit in de toekomst voorkomen kan worden. 

Hoe verloopt een onderzoek? 

In de eerste fase van het onderzoek gaat de inspecteur naar de plaats van het ongeval. De plaats van het ongeval moet dan tot de komst van de inspecteur zo veel mogelijk ongewijzigd zijn. De inspecteur maakt foto’s, neemt getuigenverklaringen af, onderzoekt het arbobeleid en kan bewijsstukken meenemen. De inspecteur kan het werk per direct stilleggen wanneer de situatie te gevaarlijk voor werknemers is. 

Na de eerste fase van het onderzoek besluit de inspectie SZW welke maatregel zij opleggen om de veiligheid te verbeteren. Dit hangt af van onder meer de ernst van het letsel en de mate waarin de werkgever arbeidsveiligheid heeft geborgd. Bij een dodelijk ongeval of  een ongeval met zwaar blijvend letsel, of wanneer de werkgever de arbeidsveiligheid onvoldoende heeft geborgd, zet de inspecteur het onderzoek voort. 

De inspecteur maakt een rapportage als hij een overtreding constateert. Wanneer er sprake is van een overtreding kan de Inspectie een boete opleggen, in ernstige gevallen kan de overtreding leiden tot een proces-verbaal. 

Bedrijfsongeval melden bij de verzekeraar 

Naast melding aan de Inspectie meld je een bedrijfsongeval ook bij de verzekeraar. Het gaat dan om de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven, de collectieve ongevallenverzekering die je voor medewerkers hebt afgesloten of de werkmateriaalverzekering. In de polis van jouw verzekeraar staat de termijn waarbinnen je het ongeval moet melden. 

Wanneer je jouw risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) niet op orde hebt loop je dubbel financieel risico: de inspectie SWZ kan een boete geven, maar daarnaast kan de verzekering weigeren uit te keren. Een verzekeraar kan het hebben van een actuele RI&E als eis opnemen in haar voorwaarden. Wanneer je geen actuele RI&E hebt of niet kan bewijzen dat je op de gewenste manier mee werkt kan de verzekeraar besluiten om gedeeltelijk of zelfs helemaal niet uit te keren. Dit geldt voor aansprakelijkheid, maar ook arbeidsongeschiktheid: een verzekeraar kan in de algemene voorwaarden een verhoogd eigen risico opnemen als iemand uitvalt met klachten die wél in de RI&E staan maar waarvan de maatregelen hiertegen in het Plan van Aanpak niet zijn uitgevoerd. 

Hoe kan je dit voorkomen? 

Na inventarisatie is er een gedegen Plan van Aanpak (PvA) opgesteld. Bij periodieke updates of het vernieuwen van de RI&E is de conclusie vaak dat het vorige PvA niet de aandacht heeft gekregen die het verdient. Verantwoordelijkheid ligt bij het individu, in de waan van de dag worden acties en maatregelen vergeten en overzicht en rapportages kosten te veel tijd.  

BMD AMS beschikt over een dynamisch Plan van Aanpak: acties die voortkomen uit jouw RI&E worden gekoppeld aan de juiste actiehouders. Deze ontvangen een e-mail met een melding van een openstaande actie en beschrijving. Ook losse acties buiten de RI&E of op basis van andere (bestaande) vragenlijsten zijn gemakkelijk toe te voegen. Zo borg je opvolging en verschuift de verantwoordelijkheid van één persoon of afdeling naar een organisatiebreed gedragen verantwoordelijkheid. Een actie over het hoofd gezien? AMS stuurt geautomatiseerde reminders als een actie wordt bijna afloopt. 

Managementrapportages met één klik 

Met AMS module managementinformatie kan je gemakkelijk rapportages genereren. Je kunt hierbij filteren op acties, status, planning, document, hoofdstuk, organisatie-eenheid, risicoklasse en verantwoordelijke actiehouder. Daarnaast kan je instellen om bepaalde rapportages periodiek vanuit AMS te laten versturen naar de juiste collega’s. 

Overal up-to-date 

AMS is webbased, wat betekent dat jouw AMS-omgeving altijd en overal bereikbaar is zolang je over een internetverbinding beschikt. Maak je gebruik van de AMS App? Dan heb je altijd op afstand een directe verbinding met jouw AMS omgeving. Een rondgang, audit, melding of vragenlijst vul je op afstand in, en het staat direct in jouw AMS omgeving en kan de opvolging direct beginnen. Heb je een onverwachte controle van de inspectie SZW? Dan kan je overal actuele informatie laten zien. Je kan zien welke acties er zijn uitgevoerd en welke er nog openstaan.  

Dynamisch Plan van Aanpak voor jouw organisatie?

Benieuwd naar de mogelijkheden van AMS binnen jouw organisatie? Plan een demo in!

Ook interessant

Maak jouw plan van aanpak digitaal

Hoe goed heb jij inzicht in openstaande, lopende en afgeronde acties? Het kan makkelijker met een digitaal plan van aanpak!

Lees verder
Hoe maak je het melden van bedrijfsongevallen of incidenten makkelijk?

Het melden van bedrijfsongevallen en incidenten is verplicht. Dit kan makkelijker, verlaag de drempel door direct een melding te maken via de AMS app.

Lees verder
6 tips om het veiligheidsbewustzijn binnen jouw organisatie te vergroten

Werkprocessen veranderen, werkplekken afschermen, beschikbare persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) of spiegels ophangen. Deze maatregelen hebben alleen weinig zin wanneer het veiligheidsbewustzijn bij collega’s laag is. In deze blog geven we jou 6 tips om het veiligheidsbewustzijn te verhogen.

Lees verder